Elektro revize

ing. Luboš Kruliš - Revizní technik

Revizní a kontrolní činnost vede nejenom k předcházení úrazů elektrickým proudem, ale i k odhalení skrytého špatného technického stavu el. zařízení a při včasném odstranění závady lze předejít zbytečným škodám na majetku.

Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení stanovuje vyhláška č. 48/1982 Sb.

Přesné měření při revizích je zajišťováno kvalitními měřícími přístroji.

Stručné znění Zákoníku práce hlava pátá §134a odst. (1) písm. c):
Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.