Elektro revize

ČSN 33 1610 - Lhůty provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů

Skupina
spotřebičů
spotřebiče držené v ruce přenosné spotřebiče nepřenosné a připevněné
kontrola revize kontrola revize kontrola revize
A Vždy před jejich vydáním uživateli
B před použitím 1x za 3 měsíce před použitím 1x za 3 měsíce před použitím 1x za 6 měsíců
C před použitím 1x za 6 měsíců před použitím 1x za rok před použitím dle ČSN 33 1500
D 1x za týden 1x za rok 1x za měsíc 1x za rok 1x za 3 měsíce dle ČSN 33 1500
E 1x za měsíc 1x za rok 1x za 6 měsíců 1x za 2 roky 1x za rok dle ČSN 33 1500

Skupiny elektrických spotřebičů

Skupina Popis
A Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
B Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.)
C Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
D Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely atp.)
E Spotřebiče používané při administrativní činnosti