Elektro revize

ČSN 33 1600 - Lhůty provádění revizí elektrického ručního nářadí

Skupina Třída ochrany Lhůty
 A - s nářadím se pracuje jen občas (do 100 hodin ročně) I 6 měsíců
II a III 12 měsíců
 B - často krátkodobě (100 až 250 hodin ročně) I 3 měsíce
II a III 6 měsíců
 C - často delší dobu (nad 250 hodin ročně) I 2 měsíce
II a III 3 měsíce

Popis - Třídy ochrany

Třída ochrany Popis
I se základní izolací a neživými částmi spojenými s PE
II s ochranou živých i neživých částí izolací
III napájené bezpečným napětím