Elektro revize

ČSN 33 1500 - Lhůty provádění revizí elektrických zařízení

Lhůty pravidelných revizí stanovených podle prostředí

Druh prostředí (ČSN 33 0300) Vnější vlivy (ČSN 33 2000-3) Lhůty
základní, normální normální (AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní) 5 let
studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2 3 roky
mokré, s extrémní korozní agresivitou AD2 až AD8, AF4 1 rok
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu AG2, AG3, BE2, BE3 2 roky
venkovní, pod přístřeškem umístěné venku pod přístřeškem (vně budovy-může být AB1 až AB3, AB6 až AB8+AD3 až AD5+ostatní vlivy podle místní situace) 4 roky

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob

Umístění el. zařízení Využití a konstrukce budovy Lhůty
prostory určené ke shromažďování více než 250 osob BD3, BD4 2 roky
zděné obytné a kancelářské budovy BD1 5 let
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení BA2, BD4 3 roky
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 CA2 2 roky
pojízdné a převozné prostředky - 1 rok
prozatímní zařízení staveniště - 6 měsíců

Lhůty pravidelných zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

Druh objektu Objekt podle povahy
zpracovávaných látek
Lhůty
objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 BE2, BE3, CA2 2 roky
ostatní všechny kromě BE2, BE3, CA2 5 let