Elektro revize

Postup při revizích

1. Revizní prohlídka

Zahajovací a současně nejdůležitější akt fyzického ověření bezpečnosti revidovaného zařízení. Provádí se při ní důkladná prohlídka zařízení nejen ve stavu bez napětí, ale i za provozu zařízení, aby bylo možno zjistit všechny rizikové stavy, které mohou nastat. Této prohlídce předchází prostudování dokumentace revidovaného zařízení. Z ní lze vyčíst bezpečnostní záměry projektanta, resp. konstruktéra zařízení. Prohlídkou za provozu je možno odhalit a specifikovat bezpečnostní rizika zařízení a provést funkční zkoušky ovládacích a signálních prvků. Prohlídka mimo provoz zařízení pak zpřístupní i části které jsou během provozu chráněné krytem nebo přepážkami a umožní provést některé zkoušky a měření.

2. Revizní zkoušky

Zkouškou rozumíme záměrné vyvolání určitého kritického stavu zařízení za účelem zjištění, jak dané zařízení obstojí. Jde jak o funkci ovládacích a signálních prvků, tak zejména o bezpečnostně kritické stavy zařízení. Zkoušky tedy slouží k nejprůkaznějšímu aktu celého ověřování.

3. Revizní měření

Účelem měření je nerizikovým způsobem zjistit hodnoty některých bezpečnostních parametrů, z nichž pak lze dalším zpracováním výsledků vyvodit, jak se zařízení zachová v kritické situaci. Po měření přichází na řadu zpracování výsledků měření a konečné zhodnocení.

Druhy revizních měření:

 • Elektrická měření
  • odporů
   • ochranných vodičů (přechodových odporů)
   • zemních
   • izolačních
  • proudů
   • provozních
   • unikajících (svodových)
   • vybavovacích u chráničů
  • napětí
   • provozních
   • úbytkových
   • dotykových
   • krokových
  • impedance poruchových smyček
 • Neelektrická měření
  • dob potřebných k samočinnému odpojení
  • průřezu vodičů
  • vzdáleností
  • vlhkosti vzduchu

4. Sepsání zprávy o revizi

 • vymezení úkolu
  • předmět revize
  • popis zařízení
  • vymezení revidovaného el. zařízení
 • příprava
  • dokumentace zařízení
  • předložené podklady
  • doklad o stanovení prostředí
 • provedení
  • zjištění
  • závady
 • zhodnocení
  • výsledek revize
  • závady
  • termín odstranění (apod.)